Xidmətlərimiz

Hidro izolyasiya

Dəmir beton konstruksiyanın müxtəlif amillərin təsirindən qorunması

Membran vasitəsi ilə izolyasiya

Süni göllər, Bünövrələr, Terraslar və damlarda Membran izolyasiya işləri

Termo izolyasiya

İsti və soyuğdan yaranmış konsentrasiyaya qarşı izolyasiya

Montalama sistemləri

Penoplast və ya daş yunu ilə xarici divarın işlənməsi

Yer örtük sistemləri

Döşəmələrdə epoksi sistemin tətbiqi

Termo izolyasiya

Tikililərdə deformasiya dərzlərini xüsusi materiallarla işlənməsi

Sıva və boya işləri

Sıva və boya işləri

Şap işləri

Qum-sement məhlulu ilə qoruyucu əyim şapı

Digər işlər

Tikinti işləri