Neft fondu – Sofaz Tower

- Bünövrənin boxçalama üsulu ilə membranla izolyasiyası

- Svayların izolyasiyası

- Pərdələrin izolyasiyası

- Damın hizolyasiyası

- Tikilidə su depolarının və müxtəlif sahələrin hidroizolyasiyası

- Tempratur dərzlərinin bağlanması

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>