Masallı çay plantasiyasının suvarma gölündə geomembran izolyasiyası

Masallı çay plantasiyasının suvarma gölündə geomembran izolyasiyası- 5000 m2

>
>
>
>
>
>
>
>