Buzovna - Villalar kompleksi

- Tikililərin bünövrələrinin boxçalama üsulu ilə membranla izolyasiyası

>
>
>
>
>