ALTES Plaza

- Yer örtük sisteminin tətbiqi

- Dayanacağın ümumi təmiri və boyanması

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>